Pembagian Tugas Guru

Tentang Pembagian Tugas Mengajar, Pembimbingan, dan Tugas Tambahan Guru
Semester 1 Tahun Pelajaran 2013/2014

NO
Nama Guru
Mata Pelajaran
Tugas Mengajar
Jml. Jam
Tugas Tambahan
Jml. Jam

Total Jml. Jam

Ket.
1
Yasmuri, S.Pd., M.PdI. BK 9 IJ
8
Kepala Sekolah
18
26
KS
2
Sudaryanta, S.Pd. Matematika 9 ABC
15
Wakil Kepala Sekolah 1
12
27
3
Sunarsih, S.Pd. Matematika 9 IJ, 8 ABC
25
Wali Kelas 9 J
25
4
Tukinem, S.Pd. Matematika 8 DEFGH
25
Wali Kelas 8 D
25
5
Imam Santosa,S.Pd. Matematika 7 HIJ, 8 IJ
25
Wali Kelas 7 H
25
6
Isdiyana, S.Pd. Matematika 9 DEFGH
25
 
25
7
Lastri Rahayu, S.Pd. Matematika 7 ABCDE
25
Wali Kelas 7 A
25
8
Drs. Sugeng Suranto Matematika 7 FG
10
Wali Kelas 7 F
10
9
Drs. P. Hari Yunanto, S.H., M.Pd. IPA 9 ABCDE
25
 
25
10
Siti Noor Azizah, S.Pd. IPA 7 DE
10
Wali Kelas 7 E
10
11
Gampang Sihono, S.Pd IPA 7 FGH
15
Kepala Lab. IPA
12
27
12
Bambang Ekowarna, S.Pd. IPA 9 FGHIJ
25
Wali Kelas 9 F
25
13
Karsijah, S.Pd. IPA 8 ABCDE
25
Wali Kelas 8 B
25
14
Siti Solikhah, S.Pd. IPA 7 ABC
15
Wali Kelas 7 B
15
15
Drs. Nevo Santoso IPA 8 FGH
15
 
15
16
Dra. Wahyu Endah A. IPA 8 IJ, 7 J
15
Wali Kelas 8 J
15
17
Yulianti Adibah, S.Pd. IPA 7 I
5
 
5
18
Mujinem, S.Pd. B. Indonesia 7 ABCD
24
Wali Kelas 7 C
24
19
Trijoto, S.Pd. B. Indonesia 9 EFGHIJ
24
 
24
20
Nanik Pujiastuti, S.Pd. B. Indonesia 7 EFGH
24
 
24
21
Dra. Dwiningsih Handayani B. Indonesia 8 ABCDEF
24
Wali Kelas 8 E
24
22
Subardjo, S.Pd. B. Indonesia 8 GHIJ, 7 IJ
28
 
28
23
Harjana, S.Pd. B. Indonesia 9 ABCD
16
Kepala Perpustakaan 
12
28
     
Wakil Kepala Sekolah 2
24
Zamzani, S.Pd. B. Inggris 7 ABCDEF
24
Wakil Kepala Sekolah 3
24
25
Sri Hartati, S.Pd. B. Inggris 9 ABCDE
25
Wali Kelas 9 B
25
26
C. Sri Wuryanti L., S.Pd. B. Inggris 9 FGHIJ
25
Wali Kelas 9 H
25
27
Ernawati, S.Pd. B. Inggris 7 GH
8
 
8
28
Sri Rohmah H., S.Pd. B. Inggris 8 FG
10
Wali Kelas 8 G
10
29
Nur Khamdani, S.Pd. B. Inggris 8 HI
10
 
10
30
Nisma Nurullaili, S.Pd. B. Inggris 8 ABCDE
25
Wali Kelas 8 C
25
31
Nurhayati Dwiningsih, S.Pd. B. Inggris 8 J
5
 
5
32
Teguh Supriyono, S.Ag. PA. Islam 9 ABCDEFGHIJ, 8 ABCDEF
32
 
32
33
Syamsiyah, S.Ag. PA. Islam 8 HIJ
6
 
6
34
H. Mahmudi, S.Ag PA. Islam 7 ABCDEFGHIJ, 8G
32
Wali Kelas 7 G
32
35
V. Tri Kristarini, S.Ag. PA. Katholik 7 ABG, 8 ABCF, 9 ABCD
25
 
25
36
Rini Sukesti, S.Pd. PA. Kristen 7 GHI, 8 ACEG, 9 ABCDE
27
 
27
37
Wagimin, S.Ag. PA. Hindu  
5
 
5
38
Watono, S.Pd. PKn 8 ABCDEF
12
 
12
39
Mujinah, S.Pd. PKn 7 AB, 8 GH
10
 
10
40
Muningsih, S.Pd. PKn 9 ABCDEFGHIJ, 8 IJ
24
Wali Kelas 9 D
24
41
Drs. Agus Setyawan PKn 7 CDEFGHIJ
24
Wali Kelas 7 I
24
42
Arifin Sudarmanto, S.Pd. Penjaskes 9 ABCDEFGHIJ, 7 AB
26
 
26
43
Drs. Roch Atmaji Penjaskes 8 ABCDE, 7 CDEFG
25
Wali Kelas 8 A
25
44
Catur Wibowo, S.Pd Penjaskes 8 FGHIJ, 7 HIJ
19
 
19
45
Sihono Widodo, S.Pd. Seni Budaya 9 ABCDEFGHIJ, 7 AB
24
 
24
46
Sugiyono Nurhadi, S.Pd. Seni Budaya 7 EFGH
8
Koord. Lingkungan Hidup
8
47
Jafarudin Seni Budaya 7 IJ
4
 
4
48
Fahrurrozi, S.Pd. Seni Budaya 8 ABCDEFGHIJ, 7 CD
24
 
24
49
Sigit Wardoyo, S.Pd. B. Jawa 9 ABCDEFGHIJ, 8 HIJ
26
Wali Kelas 9 E
26
50
Tohir Rahmanto, SS B. Jawa 7 ABCDEFGHIJ, 8 ABCDEF
24
 
24
51
Dra. Ratna Sulistiyani Ket. Batik 8 ABCDEFGI
24
 
24
52
Kartiningsih, S.Pd. Prakarya 7 ABCD
8
 
8
53
Nur Budiyanto, S.Pd. Ket. Batik 8 HJ
6
Wali Kelas 8 H
6
54
Herdiprono, S.Pd.T. Ket. Elektronika 9 ABCDEFGH
24
Wali Kelas 9 A
24
55
Rb. Slamet Mulyono,S.Pd Ket. Elektronika 9 IJ 
6
Wali Kelas 9 I
6
56
Syaifurrahman, S.Pd. Prakarya 7 EFG
6
 
6
57
Eko Margiyanto, S.Pd. Prakarya 7 HIJ
6
 
6
58
Haryono, S.Pd. BK 7 ABCDEF
24
 
24
59
Ani Surami, S.Pd. BK 9 ABCDEF
24
 
24
60
Amiratun Solikhah, S.Pd. BK 7 GHIJ, 9 GH
24
 
24
61
Sri Sudaryati, S.Pd. BK 8 ABCDEF
24
 
24
62
Drs. Kasiran BK 8 GHIJ, 9 IJ
24
 
24
63
Rr. Sunaryati, S.Pd. IPS 9 ABC, 8 ABC
24
Wali Kelas 9 C
24
64
Dra. Munawarokh IPS 8 IJ
8
Wali Kelas 8 I
8
65
Mukti Heliyati, S.E IPS 7 IJ
8
Wali Kelas 7 J
8
66
Emi Nuraini, M.Pd. IPS 9GHIJ, 8 GH
24
Wali Kelas 9 G
24
67
E. Hartitik, S.Pd. IPS 7 ABCDEF
24
Wali Kelas 7 D
24
68
Walgiyo, S.Pd. IPS 7 GH
8
 
8
69
Saraswati, S.Pd. IPS 9 DEF, 8 DEF
24
Wali Kelas 8 F
24
70
             

 
© 2005 SMPN 1 Bantul
Jl. RA. Kartini No. 44 Bantul Yogyakarta
Design by yesjogja